Året der gik!
Efter et meget spændende og begivenhedsrigt 2005, oprandt dagen hvor Lottologen skulle afholde generalforsamling med efterfølgende julefrokost. Lørdag d. 17. december 2005 kl. 13.00 startede formand Jessen sin beretning om årets forløb, desværre ikke uden en ransagelse af årets aktiviteter og uddelegeringer. Om al kritikken er begrundet, vil jeg stå åben for det enkelte medlem til at vurdere. Konklusionen blev dog at året var forløbet rigtig godt, og at der var stor ros for årets aktiviteter. Efter generalforsamlingen var der arrangeret indendørs fodboldkamp, mod nogle at brødrene fra en anden loge. Kampen blev desværre tabt, så det var en flok slukørede medlemmer som drog fra Hallen i Harte, med lyden af fællessang fra et af de nærliggende lokaler. Men vi vender hårdt tilbage i 2006, "røven med ører" skal nok komme til at pryde vores pokalskab inden længe. Kl. ca. 18.00 var der serveret juleanretning på Dreyersvej 15, og det var tydeligt at mærke at folk havde fået nederlaget på afstand, og var klar til at feste. Hvordan aftenen foregik på Dreyrsvej, vil jeg lade forblive som en hemmelighed for de få udvalgte, men der blev festet i logens ånd. Jeg vil gerne bruge muligheden for at takke for endnu et godt år i logens tro tjeneste, med ønsket om et endnu bedre i året der kommer. Det sidste skulle så været muligt, da der er blevet rokeret lidt i logens øverste gemakker, og en fremadstræbende og engageret ung mand er ansat til at styre tropperne. Tak for valget!!!


Udskrevet fra http://6000kolding.dk d. 29. Februar 2024  00:26:45